Guldäpplet-2019

 

Regler och tävlingskriterier.

Grundtanken med tävlingen:
Guldäpplet är en tävling som belönar reklam- och marknadsföringsinsatser som visar ett upp ett bra exempel på hur man löser företagets problem och utmaningar med hjälp av kreativ kommunikation. Det är företaget som tävlar inte reklam- eller kommunikationsbyrån, även om dessa naturligtvis också gynnas när de lyfts fram.

Vilka företag får delta i tävlingen?
Alla företag med en marknadsavdelning eller huvudverksamhet i nordöstra Skåne får delta i tävlingen om Guldäpplet. Företag från övriga delar av Sverige är endast tillåtna att delta i tävlingen då de har sin reklam- eller kommunikationsbyrå i nordöstra Skåne.

Hur bedöms tävlingen?
Juryn ser på förmågan att lösa företagens problem och utmaningar med hjälp av kreativ kommunikation och marknadsföring. Bidragen bedöms utifrån strategiska, ekonomiska och kommunikativa resultat. Tre bidrag blir nominerade, dessa blir inbjudna till Guldjubelfesten den 10 april på Kristianstads Teater där vinnaren presenteras under kvällen.

Jury
Juryn utgår från satta kriterier men är självstyrande i sin bedömning av de inlämnade bidragen. Bidragslämnaren ansvarar för att inlämnade uppgifter är korrekta och att de är i enlighet med tävlingsreglerna.

Årets jury kommer att presenteras inom kort

JÄV
Jäv infaller när ett inlämnat bidrag är producerat, helt eller delvis, av ett företag på vilken en jurymedlem arbetar samt när en jurymedlem medverkat till ett inlämnat bidrag. I händelse av jäv får berörda jurymedlemmar inte rösta på det aktuella tävlingsbidraget.

Anmälan
Anmälningsformulär kommer finnas här inom kort.