Styrelsen

Tin Josefsdotter Ordförande

Gunilla Olsson Vice ordförande / kassör

Jane Oredsson Sekreterare

Lisa Källström Vice sekreterare

Karl-Axel Hill

Nicklas Lindblad

 Christer Persson