Mål & visioner

Marknadsföreningen i Nordöstra Skåne har tydliga mål och en vision om att växa och utvecklas som förening.

Även du som medlem och person/företagare ska kunna växa och utvecklas med föreningen. Programpunkter som vi erbjuder ska leda till nya kunskaper och nätverket av medlemmar ska ge dig nya möjligheter.

Våra värdeord är Kompetens – Engagemang – Respekt – Glädje.