Influencers- vad det är och varför de är viktiga för företag (2019-01-29)

Christer Persson - Zanshin kommunikation (Medlem)
Karl-Axel Hill - Styrelse (Medlem)
Tin Josefsdotter - Yoga & Vönner - (Veg) (Medlem)
Jane Oredsson - Sparbanken Skåne (Medlem)