Guldäpplet-2019

 

Regler och tävlingskriterier.

Grundtanken med tävlingen:
Guldäpplet är en tävling som belönar reklam- och marknadsföringsinsatser som visar ett upp ett bra exempel på hur man löser företagets problem och utmaningar med hjälp av kreativ kommunikation. Det kan både vara företaget och reklam- eller kommunikationsbyrån som tävlar. Företag som inte använt sig av reklam- eller kommunikationsbyrån är också välkomna att lämna in bidrag och tävla.

Vilka får delta i tävlingen?
Alla företag med en marknadsavdelning eller huvudverksamhet i nordöstra Skåne får delta i tävlingen om Guldäpplet. Företag från övriga delar av Sverige är endast tillåtna att delta i tävlingen då de har sin reklam- eller kommunikationsbyrå i nordöstra Skåne. Tävlande som har använt en reklam- och kommunikationsbyrå tävlar tillsammans med byrån. Både företag och reklam- och kommunikationsbyrå kommer nämnas vid en eventuell nominering eller vinst.

Hur bedöms tävlingen?
Juryn ser på förmågan att lösa företagens problem och utmaningar med hjälp av kreativ kommunikation och marknadsföring. Bidragen bedöms utifrån strategiska, ekonomiska och kommunikativa resultat. Tre bidrag blir nominerade, dessa blir inbjudna till Guldjubel den 10 april på Kulturkvarteret Kristianstad där vinnaren kommer att presenteras under kvällen.

Jury
Juryn utgår från satta kriterier men är självstyrande i sin bedömning av de inlämnade bidragen. Bidragslämnaren ansvarar för att inlämnade uppgifter är korrekta och att de är i enlighet med tävlingsreglerna.

Årets jury kommer att presenteras inom kort.

JÄV
Jäv infaller när ett inlämnat bidrag är producerat, helt eller delvis, av ett företag på vilken en jurymedlem arbetar samt när en jurymedlem medverkat till ett inlämnat bidrag. I händelse av jäv får berörda jurymedlemmar inte rösta på det aktuella tävlingsbidraget.

Sista anmälningsdag
Är den 15 mars 2019

Anmälan

För att göra det enklare för er som tävlar har vi gjort en mall som ni kan utgå ifrån. Svara på frågorna i formuläret nedan på ett så utförligt och lättbegripligt sätt som möjligt. Vi ser gärna att ni skickar in ert bidrag digital via formuläret.

Om ert bidrag är väldigt tungt, eller ni har fler filer än vad som kan laddas skicka ett USB-minne till: Marknadsföreningen NordostSkåne, box 17, 291 25 Kristianstad. OBS! Själva anmälan gör ni ändå här via formuläret. Skriv i meddelanderutan att ni har skickat in material via post.

Tänk på att den information som du lämnar här kommer juryn utgå ifrån när de ska bedöma ditt bidrag. Gör det enkelt!