Om Minos

Marknadsföreningen Skåne Nordost vill främja, uppmärksamma och delge bra marknadsföring. Vi vill öka marknadskunskapen i Nordöstra Skåne och vara det naturliga nätverket för de som är intresserade av marknadsföring och försäljning.

Föreningen, som är ideell, bildades den 30 oktober 1940 och är idag nordöstra Skånes största nätverk för människor som har ett intresse för marknadsfrågor, trender och tendenser. Både stora och små företag inom de flesta branscher finns representerade bland medlemmarna. Vi ger våra medlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter, höja sin kompetens och knyta kontakter under trevliga former.

En viktig del i vår verksamhet är programpunkterna där vi träffas på Arenan i Kristianstad till Frukostmöten. Vi börjar med en stunds mingel och fika. Deltagarna får vi lyssna på föredrag eller panelsamtal med spännande gäster och ämnesområden.

Marknadsföreningen delar varje år ut guldäpplet. Det företag som utfört årets bästa markandsföringsprestation med anknytning till Nordöstra Skåne tilldelas denna utmärkelse. Syftet ska vara definierat och resultatet mätt. Guldäpplets syfte är att uppmärksamma, stimulera och inspirera till nytänkande, utveckling och debatt inom marknadsföringsområdet samt att visa på de positiva effekter en väl genomförd marknadsstrategi kan innebära.

Marknadsföreningen i Nordost Skåne ingår tillsammans med landets övriga marknadsföreningar och cirka 900 andra organisationer eller företag i Sveriges Marknadsförbund. Läs mer om vad du får och vad det innebär att vara medlem under rubriken Bli medlem